پارکت مهندسیکف پوش هایی از جنس چوب و با فناوری ساخت متفاوت و به روز است، این پارکت ها طی فرایندی مهندسی شده از لایه های مختلف چوب تشکیل می شود و با مقاومت بیشتر ظاهر و کیفیت خود را بیش از پیش حفظ می کند