پایه نرده چوبی مدل لاله وی

پایه نرده چوبی مدل لاله وی 1
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
800 65 65