پایه نرده مدل ملینا

پایه نرده مدل ملینا 1
پایه نرده مدل ملینا 2
پایه نرده مدل ملینا 3
پایه نرده مدل ملینا 4
پایه نرده مدل ملینا 5
پایه نرده مدل ملینا 6
پایه نرده مدل ملینا 7
پایه نرده مدل ملینا 8
پایه نرده مدل ملینا 9

پایه نرده پلیمری مدل آناناسی ساخته شده از پلیمرABS (ای بی اس ضد آب) است. پایه نرده پلیمری مدل ملینا دارای سوراخ سرتاسری برای رد شدن پیچ متری و نصب اکسسوار برای اتصال هندریل می باشد. رنگ پایه نرده پلیمری مقاوم در برابر نور خورشید در کل مناسب برای نرده داخلی و حتی نرده بیرون از خانه مثل نرده تراس می باشد.

اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 - 110 3.1 kg