پارکت تمام چوب بلوط - رنگ پتینه سفید طوسی

پارکت تمام چوب بلوط - رنگ پتینه سفید طوسی 1

ساخته شده از چوب بلوط وایت واش ساخت کشور کانادا با بهترین متریال

اندازه (میلی متر)

اطلاعات

 

طول عرض ضخامت ساخت چوب نوع چوب مناسب
800 70 18 کانادا بلوط وایت واش مسکونی، تجاری، ادارای