پایه نرده چوبی مدل توپی

پایه نرده چوبی مدل توپی 1
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
800 65 65