پارکت تمام چوبکف پوش هایی از چوب گردو، بلوط و راش که درخانه ها، مکان های تجاری و اداری استفاده می شود. تنها از یک لایه سخت و طبیعی تخته مانند ساخته می شود. چیزی که بر خلاف ساختار پارکت چوبی مهندسی شده است