پایه نرده مدل فرشته

اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 120 100 1.9 kg