پایه نرده چوبی مدل شنل

پایه نرده چوبی مدل شنل 1
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
800 65 65