پایه نرده چوبی مدل مارپیچ

پایه نرده چوبی مدل مارپیچ 1
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
800 65 65